ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

Teljes működésünk és összes szolgáltatásunk középpontjában a szakszerűség, az igényesség, a rugalmasság, a minőségre való törekvés áll.
Tevékenységünk orvosok és egészségügyi dolgozók (természetgyógyászok) szabadon választható akkreditált továbbképzések és egyéb szakmai képzések és továbbképzések széles körét, nyújtja.

Képzéseinken való részvételi szándékot az online felületen az adatok kitöltésével lehet jelezni a fizetési mód kiválasztásával (átutalás, csekk, paypal, bankkártya, készpénz) elküldeni. A jelentkező minden esetben írásos visszajelzést kap arról, hogy jelentkezése megérkezett.

A Megrendelés elküldésével és annak a Konzunion-Akupunktúra Online Bt. által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Konzunion-Akupunktúra Online Bt. H-1147 Budapest, Kerékgyártó u. 2. (adószám: 20990288-2-42; cégjegyzékszám: 0l-06-741061; e-mail: info@kupunktura.com; telefon: +36 1 4683491; telefax: +36 1 4683492) mint Megbízott valamint a Megrendelő, mint Résztvevő között.

Tanfolyamról történő kimaradás szándékát és a részvétel megszüntetésére irányuló kérelmét a résztvevő kizárólag írásban jelezheti.
1)    A tanfolyam megkezdésének dátuma elött 10 nappal a lemondás ingyenes és a teljes összeg visszafizetésre kerül Résztvevő részére.
2)    A tanfolyam megkezdésének dátuma elött 2 nappal a lemondás esetén a részvételi díj 50%-a visszafizetésre kerül Résztvevő részére.
3)    Minden fentiek utáni lemondás, csak orvosi igazolás figyelembevételével és egyéni elbírálás útján lehetséges.

A tanfolyam, rendezvény forint összegének beérkezését követően ÁFÁ-s számlánkat azonnal postai úton megküldjük.

Konzunion-Akupunktúra Online Bt. bármely – a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel.

Konzunion-Akupunktúra Online Bt. tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kezeli a rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja Konzunion-Akupunktúra Online Bt.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt Konzunion-Akupunktúra Online Bt. – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. Konzunion-Akupunktúra Online Bt. kizárólag a megjelölt célra használja fel a személyes adatait, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival és semmilyen formában nem adja át harmadik félnek és minden ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében.